Paramedisch Centrum: Omloop 24, 7711 XD Nieuwleusen

​06-30042843 / info@oefentherapievanhennik.nl

betalingsvoorwaarden
Vergoeding
Tarieven
Toegankelijkheid
Kwaliteit
Huisregels
Privacyregelement

Klachtenregeling

Oefentherapie Cesar is een erkende paramedische behandelmethode en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In uw zorgverzekeringspolis staat beschreven hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.
Tot de leeftijd van 18 jaar worden er eerst 18 behandelingen uit de basis verzekering vergoed.
Er wordt geen beroep gedaan op het eigen risico.
Wel kan het voorkomen dat de te vergoedde behandelingen door de zorgverzekeraar 'op' zijn. In dat geval zijn de kosten voor uw rekening.

Oefentherapie van Hennik levert in 2023 voor alle verzekerde gecontracteerde zorg!

Zitting oefentherapie: €40,00
Screening, intake en onderzoek: €52,50
Intake en onderzoek na verwijzing: €50,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek: €60,00
Toeslag voor uitbehandeling: €12,50
Niet nagekomen afspraak oefentherapie: €30,00

 

Zitting/Onderzoek Kinderoefentherapie: €50,00
Kinderoefentherapeutische rapport: €37,50
Instructie/overleg ouders: €37,50
Niet nagekomen afspraak kinderoefentherapie: €40,00

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door de (kinder)oefentherapeut of haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

U kunt bij de (kinder)oefentherapeut terecht met verwijsbrief en zonder verwijsbrief.

Sanne van Hennik staat geregistreerd in het kwaliteitsregister Oefentherapie Cesar en kinderoefentherapie en is lid van de beroepsvereniging VvOCM.
​Ook in 2022 worden er anonieme enquêtes gestuurd naar patiënten die (kinder)oefentherapie hebben ontvangen bij Oefentherapie van Hennik.
Het gemiddelde cijfer over 2021: 9

Bij het klachtenloket paramedici kunt u terecht voor een klacht over uw paramedici.
www.klachtenloketparamedici.nl

Privacystatement
samenwerken